Sretenje

Resurs centar Zlatiborskog okruga

Projekat formiranja resurs centra Zlatiborskog okruga je trajao tokom 2005. godine i obuhvatao je rad u svih 9 opština Zlatiborskog okruga. Resurs centar je realizovan kroz četiri programa:

1. Izrada zbirnog direktorijuma nevaladinih organizacija Zlatiborskog okruga.

2. Pružanje pravne pomoći i saveta nevladinim organizacijama.

3. Formiranje volonterskog centra.

4. Rad sa institucijama

Projekat je, pored zajedničkog rada nevladinih organizacija, obuhvatao i tesnu saradnju sa medijima, centrima za socijalni rad i opštinskim upravama svih opština Zlatiborskog okruga.

Rezultati projekta

Nakon višemesečnog rada, sastavljen je direktorijum nevladinih organizacija Zlatiborskog okruga (dokument možete preuzeti u predviđenom odeljku sajta pod karticom “opšti dokumenti”). U direktorijumu su predstavljene sve nevladine organizacije u svih 9 opština koje su bile obuhvaćene projektom. Pored kontakt i tehničkih podataka o organizacijama, izlistani su projekti, kao i misija svake organizacije.

Formiran je volonterski centar u Požegi, kao drugi volonterski centar formiran u Srbiji, nakon Beograda. Požeški centar je formiran po uzoru na Beogradski.

Pre početka projekta nevladine organizacije su imale sledeća očekivanja od resurs centra: Tekuće informacije o radu drugih organizacija; informacije o donatorima i konkursima; informacije o potencijalnim partnerima; informacije o promenama zakona vezanih za udruženja građana; informacije o seminarima i edukaciji; informacije o projektima i inicijativama iz oblasti javne i kulturne politike; pomoć pri izradi projekata; mogućnost nabavke literature; zajedničke akcije u domenu javnog zastupanja; informacije o mrežama udruženja; pomoć u nabavci opreme; pomoć u razvoju medjusektorske saradnje u njihovim lokalnim zajednicama; sticanje veština u pregovaranju sa lokalnim vlastima i biznis sektorom; stručnu i pravnu podršku.

Smatramo da je formiranje resurs centra u velikoj meri ispunilo pomenuta očekivanja.