Sretenje

Realizovani projekti

Tokom više od 20 godina postojanja, UG Sretenje je realizovalo, iniciralo ili učestvovalo u realizaciji velikog broja projekata koji su unapredili život ljudi koji žive na teritoriji opštine Požega. Ponosni smo na ono što smo postigli, nastavljamo da se borimo i dalje. Malim koracima prelazimo velike razdaljine. Projekti prezentovani na ovoj stranici su samo deo onoga što je iza nas.

Izdvojeni projekti

Narodna inicijativa za zamenu azbestnih vodovodnih cevi

Narodna inicijativa za uređenje priobalja reke Skrapež

Monitoring zakona o slobodnom pristupu informacijama

Resurs i volonterski centar u opštini Požega

Ostali projekti

Uređenje divlje deponije u naselju Borjak na prostoru od 35 ari. Projekat realizovan u oktobru 2017. Na prostoru deponije, sada se nalazi park. Izgradnja parka je realizovana u okviru projekta  koji podržava Olof Palme Centar iz Švedske.

Građani Radovine su odabrali da se u njihovom reonu uradi staza od kafića Mali Princ do naselja Radovina. SO Požega je imala veliko razumevanje za ovaj problem i staza se već privodi kraju. Projekat podržava Olof Palme Centar iz Švedske.

Rekonstrukcija stepeništa na Marijanovića Brdu, realizovana delom sredstava iz opštinskog budžeta, i delom sredstava koje je obezbedilo “Sretenje” uz pokroviteljstvo Olof Palme centra.

Udruženje građana “Sretenje” i Fondacija za otvoreno društvo iz Beograda su podržali projekat “Glas žena u zajednici” u cilju promocije važne uloge žena u lokalnoj zajednici

Udruženje građana “Sretenje” u saradnji sa MZ Gugalj i meštanima, realizovalo je rekonstrukciju mokrog čvora u zgradi ove mesne zejednice.

Udruženje građana “Sretenje” u saradnji sa meštanima MZ Gornja Dobrinja, učestvovalo je u rekonstrukciji spomen česme koja se nalazi na teritoriji ove  zajednice.

U naselju Milovića Livade, uređen je prostor predviđen za odlaganje otpada. Postavljeni su kontejneri i kante za smeće. Projekat je podržan od strane UG “Sretenje”.

U MZ Donja Dobrinja je, uz pomoć Udruženja građana “Sretenje” otvorena prodavnica meštovite robe, čime je ispunjen jedan od važnih ciljeva strateškog plana.

I još...

Napomena: kliknite na ikonicu kako bi Vam se pojavio opis projekta

Od 2001. g. NVO Sretenje uključeno u realizaciju projekta ,, Revitalizacija zajednice kroz demokratsko delovanje u okviru koga je učestvovalo u izradi projekta "Upotreba računara u nastavi" ,prvi projekat iz socijalne politike.Dve OŠ su dobile po 10 kompjutera kao i obuku za učenike i nastavnike. Projekat se realizovao u okviru lokalne zajednice u saradnji formiran komitet od strane UMCOR i NVO Sretenje Požega. Projekat podržao UMCOR, USAID.

Upotreba računara u nastavi

Skupština opštine Požega je usvojila Plan promena kojim je predviđena izrada novog, realnog, modernog, primenljivog i transparentnog urbanističkog plana koji će biti dostupan svim građanima. Novi urbanistički plan finansira Opština Požega uz pomoć MSP - Programa podrške opštinama finansiranog od strane Vlade Švajcarske.

UG Sretenje sprovodi Medija plan za potrebe Opštine Požega kako bi se obezbedilo direktno učešće građana, privatog sektora, NVOa i organizovanje javnih diskusija, sastanke, istraživanja s ciljem prikupljanja podataka, mišljenja i promocije planiranih aktivnosti.

Cilj: Promocija i praćenje izrade planske dokumentacije uz participaciju građana i pravnih subjekata putem medijske kampanje uz koordinaciju formiranog Tima, UG Sretenje i lokalnih medija.

Participacija građana

cilj projekta: Projekat podržava Fond za otvoreno društvo, a za cilj ima povećanje transparentnosti i efikasnosti rada opštinskih administracija u Arilju, Požegi i Kosjeriću, kao i povećanje učešća građana u radu pomenutih lokalnih samouprava.

Aktivnosti projekta po kategorijama:

 • 1. Priprema promotivnog materijala;
 • 2. Pripremanje i realizacija okruglih stolova;
 • 3. Priprema i relizacija TV emisija;


Teme dijaloga na okruglim stolovima:

 • 1. Transparentnost opštinskih budžeta;
 • 2. Primena Zakona o sukobu interesa;
 • 3. Primena Zakona o javnim nabavkama;
 • 4. Primena etičkog kodeksa na zaposlene u opštinskim upravama;
 • 5. Uloga i značaj participacije građana;
 • 6. Zašto je važno da u opštinskim upravama postoji institucija ombudsmana?

Imam pravo i hoću da znam

Jun 2004.g.UG Sretenje učestvuje u kampanji "Oduzmi sebi vreme, a ne život" u saradnji sa OUP-om Požega uz podršku Švajcarske vladine organizacije SDC u okviru pilot projekta Policija u lokalnoj zajednici.

Uzmi sebi vreme, a ne život

1992-2000 projekat ,, Psihosocijalna podrška izbeglim, prognanim i raseljenjim licima,,- cilj projekta bio je socijalizacija i integracija dece i njihovih roditelja u lokalnoj sredini kroz mnogobrojne aktivnosti i akcije. Projekat podržan od strane OXFAM-a.

Podrška raseljenim licima

cilj projekta: Animiranje mladih sa liderskim sposobnostima iz proevropski orjentisanih politickih partija i đačkih parlamenata iz opština Arilja i Požege i njihovo osposobljavanje putem edukacije i praktične primene stečenih znanja, da učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom, regionalnom i državnom nivou.

Specifičan cilj: Motivisanje mladih da timski planiraju i da u saradnji ostvaruju promene u okruženju putem definisanja, planiranja i rešavanja određenog problema i prezentovanje relevantnim akterima iz društva kao i široj javnosti.

Ciljne grupe: mladi iz proevropski orijentisanih političkih partija i djačkih parlamenata, lokalne vlasti i mladi iz lokalnih zajednica.

Aktivnosti:

 • seminari: "Kako funkcioniše lokalna zajednica? Mogućnosti uticaja na promene";
 • planiranje akcija koje su za cilj imale da uključe što veći broj mladih;
 • realizacija "škole skijanja" na Goliji u trajanju od 7 dana;
 • realizacija humanitarnog koncerta "Iskoristi energiju, pokreni se"
 • učestvovanje u radio emisiji "Iskoristi energiju, pokreni se"
 • pojavljivanje u informativnim emisijama na TV Požega

Pokreni se i promeni okolnosti u kojima živiš

Februar-avgust 2001. god.-projekat za decu sa posebnim potrebama ,,Da jabuke rumene,, - ukazivanje na problem stereotipnog školskog sistema i njegovu promenu u cilju ispunjavanja potreba sve dece. Projekat podržao BCIF. Na konferenciji BCIF održanoj u junu 2002.g. proglašen za najuspešnije realizovan projekat za 3 godine funkcionisanja BCIF kod nas.

Da jabuke rumene

Jun 2003.g. decembar 2003.g. projekat "Ljubav i zdravlje" iz oblasti reproduktivnog zdravlja. Cilj projekta bio je obuka adolescenata za vršnjačku edukaciju od strane YUMSIC-a i pomoć pri njihovom delovanju u lokalnoj sredini kao i promocija volonterskog rada.

A sada ljubav i zdravlje

Avgust 2004.g. UG Sretenje nastavlja saradnju sa OUP-om požega u kampanji "Prevencija nasilja u porodici" uz podršku SDC.

Prevencija nasilja u porodici

Cilj projekta "Drvo života" (koji se realizovao u više godina) jeste bilo obeležavanje 10. decembra - međunarodnog dana ljudskih prava. UG Sretenje je organizovalo niz aktivnosti tim povodom.

Drvo Života 2004, 2005...