Sretenje

Sretenje pozega

O nama

Udruženje građana Sretenje je kao neformalna grupa obrazovanih osoba sa visokim moralnim standardima koju su činili lekari, psiholozi, pravnici i prosvetni radnici započelo svoje aktivnosti 1994.godine. Na saveznom nivou registrovani smo 2000. godine kao nevladina, neprofitna, neverska i nepolitička organizacja.

Oblasti delovanja UG Sretenje su prevashodno participacija građana, transparentnost javnih finansija i budžetsko javno zagovaranje. Strateški ciljevi ka kojima UG Sretenje teži su informisanje, edukacija i pozivanje na akciju ključnih aktera u lokalnim zajednicama u cilju osnaživanja za zajedničko donošenje odluka, odnosno uključivanje javnosti u proces planiranja i praćenja javnih finansija.

UG Sretenje svoje aktivnosti realizuje na loalnom, regionalnom, nacionalnom nivou i van tih granica.

Organizacionu strukturu čine svi članovi udruženja. Predsednik skupštine UG Sretenje je Zdenka Kovačević.

Vizija: Lokana zajednica u kojoj velika većina pojedinaca poštuje i primenjuje zakonski usvojene norme iz uverenja, shvatanja i razumevanja da je to stvar ne samo obaveze već i kulture, odnosno poštovanja nivoa napretka civilizacije i svih teškoća vremena u kome živimo, a sa ciljem da žvimo bolje i potomcima olakšamo razvojni i produktivni deo života..

Misija: UG Sretenje je organizacija koja pokreće građane i institucije da zajedno stvaraju transparentne, efikasne, obrazovane, sposobne i odgovorne vlasti i zajednice, na opšte dobro svih. Kultura i vrednosti: Odgovornost, etičnost, istrajnost, saradnja, otvorenost, solidarnost, bezkompromisna koretnost. Korisnici: Građani i građanke, različiti nivoi izvršne i zakonodavne vlasti, nezavisna regulatorna tela, organizacije civilnog društva, poslovna zajednica…

Udruženje građana Sretenje je kao neformalna grupa obrazovanih osoba sa visokim moralnim standardima koju su činili lekari, psiholozi, pravnici i prosvetni radnici započelo svoje aktivnosti 1994.godine. Na saveznom nivou registrovani smo 2000. godine kao nevladina, neprofitna, neverska i nepolitička organizacja.

Oblasti delovanja UG Sretenje su prevashodno participacija građana, transparentnost javnih finansija i budžetsko javno zagovaranje. Strateški ciljevi ka kojima UG Sretenje teži su informisanje, edukacija i pozivanje na akciju ključnih aktera u lokalnim zajednicama u cilju osnaživanja za zajedničko donošenje odluka, odnosno uključivanje javnosti u proces planiranja i praćenja javnih finansija.

UG Sretenje svoje aktivnosti realizuje na loalnom, regionalnom, nacionalnom nivou i van tih granica.

Organizacionu strukturu čine svi članovi udruženja. Predsednik skupštine UG Sretenje je Zdenka Kovačević.


Vizija: Lokana zajednica u kojoj velika većina pojedinaca poštuje i primenjuje zakonski usvojene norme iz uverenja, shvatanja i razumevanja da je to stvar ne samo obaveze već i kulture, odnosno poštovanja nivoa napretka civilizacije i svih teškoća vremena u kome živimo, a sa ciljem da žvimo bolje i potomcima olakšamo razvojni i produktivni deo života..

sretenje o nama

Misija: UG Sretenje je organizacija koja pokreće građane i institucije da zajedno stvaraju transparentne, efikasne, obrazovane, sposobne i odgovorne vlasti i zajednice, na opšte dobro svih. Kultura i vrednosti: Odgovornost, etičnost, istrajnost, saradnja, otvorenost, solidarnost, bezkompromisna koretnost. Korisnici: Građani i građanke, različiti nivoi izvršne i zakonodavne vlasti, nezavisna regulatorna tela, organizacije civilnog društva, poslovna zajednica…