Sretenje

Narodna inicijativa za uređenje priobalja reke Skrapež

Požega je jedini grad u Zlatiborskom okrugu (verovatno i šire), koji nema uređeno priobalje reke koja protiče u neposrednoj blizini gradskog područja. Šetalište pored reke, duž sadašnjeg bedema, i bezbednost u vreme poplava, dugogodišnji su snovi građana Požege. Mnoge vlasti su tokom godina obećavale rešavanje ovog pitanja, ali malo šta je učinjeno.

Željno da stvari pokrene sa mrtve tačke, Udruženje građana “Sretenje” pokrenulo je narodnu inicijativu za uređenje priobalja reke Skrapež. 23. novembra 2017. predatoje 1618 potpisa građana koje smo prikupljali 7 dana kroz pokrenutu građansku inicijativu za izdvajanje 15.000 000,00 din opštinskog budžeta za 2018. godinu za uređenje priobalja reke Skrapež u dužini od 2500m.

Želimo da se zahvalimo svima koji su prikupljali potpise kao i onima koji su se potpisali. Odgovor od lokalnih vlasti, bio je očekivan do 23. januara 2018. godine.
Radovi su trebali da obuhvate:
– uklanjanje privremenih objekata i vrtova iz priobalja i rečnog korita;
– uklanjanje drveća i ostalog rastinja u priobalju i zoni korita;
– uklanjanje divljih deponija;
– izgradnja pešačke i biciklističke staze na postojećem bedemu;
– izgradnja pešačkih silazaka do reke na više mesta;
– izgradnja rasvete duž pešačke i biciklističke staze;
– izrada odgovarajuće projektno tehničke dokumentacije;
– rešavanje imovinsko pravnih odnosa tamo gde je potrebno.

Rezultati narodne inicijative

18. januara 2018. održana je javna rasprava u mesnoj kancelariji povodom sprovedene narodne inicijative. Raspravu je, po službenoj dužnosti, organizovala lokalna samouprava. Rasprava je bila dobro posećena i žustra, i, mada se postigao konsenzus o neophodnosti rešavanja ovog pitanja, pokazala se izvesna dihotomija između želja građana i vlasti.

Uprkos svemu, tokom 2018. godine započeti su radovi na potezu od doma zdravlja do bazena; Popravljene su rupe u bedemu, ponovo je nasut, a priobalje je uređeno. Ipak, nedugo nakon toga, ostali radovi su stali i do danas čekamo da se nastave. UG “Sretenje” će nastaviti da insistira na rešavanju ovog pitanja, i obaveštava javnost o narednim koracima.

Izveštaj TV Požega sa javne rasprave