Sretenje

Programsko - konkursno finansiranje mesnih zajednica u opštini Požega

Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije je uveo programsko finansiranje budžetskih korisnika kao jedan od mehanizama za planiranje i kontrolu budžetskih sredstava.

Primenjujući taj novi mehamizam, Udruženje Sretenje je u 2010. godini realizovalo projekat kojim je u Skupštini opštine Požega uvedeno programsko/konkursno finansiranje udruženja gradjana koja funkcionišu na području ove opštine.U nastavku rada na transparentnosti javnih finansija.

Udruženje Sretenje u 2012. godini uz podršku Olof Palme centra iz Švedske započelo je realizaciju projekta„Programsko/konkursno finansiranje mesnih zajednica u opštini Požega“.Cilj nam je bio da uz aktivno učešće predstavnika mesnih zajednica i postojećeg zakonskog okvira u Republici Srbiji pokrenemo proces donošenja i usvajanja procedure za programsko/konkursno finansiranje mesnih zajednica u našoj opštini.

Tokom 2012. godine sprovedeno je niz aktivnosti: analiza pravnog okvira na nacionalnom i lokalnom nivou – postojanje mogućnosti za programsko/konkursno finansiranje mesnih zajednica, realizacija niza sastanaka fokus grupa sa predstavnicima svih mesnih zajednica, formiranje Radne grupečiji je zadatak bio da uredi proceduru i kreira dokumentaciju za konkursno finansiranje, definisanje prioriteta za finansiranje, edukacija predstavnikamesnih zajednica, izrada Modela odluke o programskom finansiranju, javne rasprave i TVemisije.

Realizovanim aktivnostima samo uspeli da, najpre, uz konsultovanje stanovnika mesnih zajednica definišemo prioritete za konkursno finansiranje, zatim su predstavnici mesnih zajednica stekli potrebna znanja i veštine koje su im neophodne kako bi konkurisali sa projektima za budžetska sredstva namenjana mesnim zajednicama. Na javnim raspravama gradjani su imali priliku da diskutuju o predloženim procedurama za konkursno finansiranje mesnih zajednica i utiču na njihovu izradu a kasnije i usvajanje. Putem TVemisija šira zajednica je informisana o dokumentima koja su pripremana za uvodjenje procedure za efikasnije finansiranje mesnih zajednica.

Od 2012. pa do danas, UG “Sretenje”  nastavlja rad na problemu funkcionisanja i finansiranja mesnih zajednica na teritoriji opštine Požega. Tokom proteklih godina, organizovan je veliki broj seminara, sastanaka, javnih rasprava. Urađeni su strateški planovi svih rejona opštine Požega. Projekat je naišao na veliko odobravanje i podršku sugrađana koji su se uvek rado i u velikom broju odazivali na pozive za zajednički rad i planiranje. Zahvaljujući napravljenim planovima, u mnogim mesnim zajednicama su rešeni dugogodišnji problemi i poboljšan kvalitet svakodnevnog života.

Dodatne informacije o projektu možete dobiti na klikom na linkove >

Nefunkcionalna gradska mesna zajednica

Kao gorući i višedecenijski problem istakla se nefunkcionalna gradska mesna zajednica. Samo uskogradsko područje Požege čini samo jedna mesna zajednica koja nije održala niti jedan sastanak još od 2002. godine. Tokom godina, nije postojala politička volja da se problem reši i građani konačno dobiju mesnu zajednicu sposobnu da im izađe u susret prilikom rešavanja aktuelnih pitanja u zajednici. UG “Sretenje” zajedno sa “Savetom građana”, tokom 2019/2020. godine u više navrata apeluje na gradske vlasti predlažući konkretna rešenja:

Predlog broj 1

Podela uskogradskog područja na 3 mesne zajednice po sledećem principu:

Nakon predloga, organizovana je dobro posećena javna rasprava u klubu mladih na kojoj je postignut konsenzus o predlogu, i isti je predat lokalnoj samoupravi na razmatranje. Ipak, i pored više apela da se dobije pozitivan odgovor, opštinska administracija ostaje nema. O ovome su izvestili brojni lokalni mediji ali i “Večernje Novosti” u broju od 15. januara 2020. I pored nekoliko sastanaka sa rukovodstvom opštine, o predlogu se još uvek niko nije izjasnio.

Predlog broj 2

Sa obzirom da su najveću zainteresovanost pokazali meštani prigradskih naselja Tatojevica – Milovića Livade – Zelenac – Prudovi, predložena je nova podela po kojoj se iz postojeće, nefunkcionalne mesne zajednice, izdvaja jedna jedinstvena koja obuhvata područje navedenih naselja.

Kako bi ubedili lokalne vlasti u neophodnost rešavanja ovog pitanja, tokom oktobra 2020. UG “Sretenje” i “Savet građana” na teritoriji naselja  Tatojevica – Milovića Livade – Zelenac – Prudovi su sprovode prikupljenja potpisa za peticiju o formiranju nove mesne zajednice. Odziv meštana je izvanredno dobar i za svega dve nedelje skupljeno je preko 500 potpisa koji su predati u opštinu. Odgovor još uvek čekamo.

Galerija

U galeriji Vam prenosimo deo atmosfere sa sastanaka, seminara i javnih rasprava vezanih za rad na projektnom finansiranju mesnih zajednica na teritoriji Požege koji su održani u prethodnih 5 godina.