Sretenje

Mesna zajednica Tatojevica - Milovića livade - Zelenac - Prudovi
Ivanjica 25. 06. 2021.

O čemu ćemo danas govoriti?

Predlozi podela gradskog područja

Kratak pregled "istorijata" problema nefunkcionalne gradske mesne zajednice u Požegi.

Preduzeti koraci do sada

Šta su Sretenje, Savet građana i meštani naselja do sada preduzeli po pitanju pomenutog problema.

Pregled strateškog plana

Opšte informacije o budućoj mesnoj zajednici i kratka analiza strateškog plana sa swot analizom.

Pregled akcionog plana

Analiza i diskusija o akcionom planu razvoja mesne zajednice do 2024.

Nefunkcionalna gradska mesna zajednica

Kao gorući i višedecenijski problem istakla se nefunkcionalna gradska mesna zajednica. Samo uskogradsko područje Požege čini samo jedna mesna zajednica koja nije održala niti jedan sastanak još od 2002. godine. Tokom godina, nije postojala politička volja da se problem reši i građani konačno dobiju mesnu zajednicu sposobnu da im izađe u susret prilikom rešavanja aktuelnih pitanja u zajednici. UG “Sretenje” zajedno sa “Savetom građana”, tokom 2019/2020. godine u više navrata apeluje na gradske vlasti predlažući konkretna rešenja:

Predlog broj 1

Podela uskogradskog područja na 3 mesne zajednice po sledećem principu:

Nakon predloga, organizovana je dobro posećena javna rasprava u klubu mladih na kojoj je postignut konsenzus o predlogu, i isti je predat lokalnoj samoupravi na razmatranje. Ipak, i pored više apela da se dobije pozitivan odgovor, opštinska administracija ostaje nema. O ovome su izvestili brojni lokalni mediji ali i “Večernje Novosti” u broju od 15. januara 2020. I pored nekoliko sastanaka sa rukovodstvom opštine, o predlogu se još uvek niko nije izjasnio.

Predlog broj 2

Sa obzirom da su najveću zainteresovanost pokazali meštani prigradskih naselja Tatojevica – Milovića Livade – Zelenac – Prudovi, predložena je nova podela po kojoj se iz postojeće, nefunkcionalne mesne zajednice, izdvaja jedna jedinstvena koja obuhvata područje navedenih naselja.

Kako bi ubedili lokalne vlasti u neophodnost rešavanja ovog pitanja, tokom oktobra 2020. UG “Sretenje” i “Savet građana” na teritoriji naselja  Tatojevica – Milovića Livade – Zelenac – Prudovi su sprovode prikupljenja potpisa za peticiju o formiranju nove mesne zajednice. Odziv meštana je izvanredno dobar i za svega dve nedelje skupljeno je preko 500 potpisa koji su predati u opštinu. Odgovor još uvek čekamo.

Preduzeti koraci

71939967_1308011916045923_5894181747142164480_o

Javna rasprava o MZ

U četvrtak 10. oktobra 2019. godine u klubu mladih (bivši dom JNA), održana je javana rasprava o predlogu podele gradskog područja na 3 mesne zajednice. Odziv i rezultati su bili dobri a zainteresovanost građana još jednom potvrđena.

oktobar 2019.

novine

Ćutanje administracije u Požegi

I pored više apela da reaguje po zahtevu građana o formiranju 3 nove mesne zajednice, administracije opštine i dalje ostaje nema. O toj temi su pisale i "Večernje Novosti"

januar 2020.

SGP logo2

Počelo prikupljanje potpisa za formiranje nove mesne zajednice

Na teritoriji naselja Tatojevica - Milovića Livade - Zelenac - Prudovi, počelo je prikupljanje potpisa za peticiju o formiranju nove, jedinstvene, mesne zajednice na teritoriji pomenutih naselja. Prikupljane potpisa se vrši pod pokroviteljstvom UG "Sretenje" i "Saveta građana"

oktobar 2020.

Predati potpisi u okviru peticije za formiranje nove mesne zajednice

Tokom oktobra 2020. godine, UG “Sretenje” zajedno sa “Savetom građana” je prikupilo preko 500 potpisa građana koji žive na teritoriji prigradskih naselja Tatojevica – Milovića Livade – Zelenac – Prudovi u cilju podsticanja lokalnih vlasti na brže rešavanje pitanja formiranja nove, funkcionalne mesne zajednice. Potpisi su predati u opštinu 27. oktobra i čekamo odgovor. UG “Sretenje” se ovim putem zahvaljuje svima koji su pokazali volju za rešavanjem ovog pitanja materijalizovanu u potpisima peticije.

Opšte informacije potencijalnoj mesnoj zajednici

Pregled akcionog plana

Kapitalni projekti

Projekti od potencijalno velikog značaja za buduću mesnu zajednicu i stanovništvo. Za većinu njih je potrebno više vremena, novca i strpljenja.

Kvalitet života

Projekti koji bi doprineli ugodnijem i udobnijem životu svih meštana buduće mesne zajednice.

Sport i rekreacija

Projekti koji bi doprineli unapređenju infrastrukture za odmor i rekreaciju, kao i profesionalne i poluprofesionalne sportske aktivnosti.