2004
Godišnji izveštaj za 2004. godinu Štampaj E-pošta

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2004.G.
UDRUŽENJE GRAĐANA ‘’SRETENJE” POŽEGA

Naziv projekta: OMLADINSKI VOLONTERSKI CENTAR

Koordinator projekta: Zdenka Kovačević
Asistent na projektu: Jelena Radojević

Lokalni partneri na projektu:

Centar za razvoj neprofitnog sektora zapadne Srbije, Ružica Dabić
Centar kreativnog okupljanja Arilje, Ljubica Bogosavljević
Ekolosko udruženje Dragačevo, Dušan Ivanović

Vreme realizacije projekta: septembar 2003.g.- april 2004.g.
Mesto realizacije projekta: Požega, Užice, Arilje i Guča
Finansijer: USAID, UMCOR – kancelarija, Užice
Vrednost projekta: $ 13 096. 50

Cilj projekta: Edukacija iz oblasti Volonterskog menadžmenta kao i promocija volonterizma kao značajnog faktora za razvoj civilnog društav u opštinama Užice, Požega, Arilje i Lučani.

Ciljne grupe: mladi u osnovnim i srednjim školama, prosvetni radnici, institucije, nevladine organizacije, lokalne vlasti i mediji.

Realizovane aktivnosti:

Radionicu o volonterima je prošlo 650 mladih ( 385 devojaka i 265 mladića) uzrasta od 14-18 godina, 44 više od planiranog.

Direktni korisnici su bili i zaposleni u školama sa kojima smo ostvarili uspešnu saradnju kroz realizovane aktivnosti kao i institucije u kojima su volontiranje započeli mladi volonteri. Nastavno osoblje u školama je pokazalo zainteresovanost za nove metode rada i nadam se da će ih primenjivati u njihovom daljem radu.

KorišÄ‡ene metode: posete, rad na terenu, edukacija, savetodavni rad, mesečni sastanci u okviru tima koji je radio na projektu, kreiranje, izrada i podela promocionog materijala (majice, olovke, notesi), medijski nastupi, lobiranje i zagovaranje. 

Ukupno učešÄ‡e zajednica izraženo kroz volonterski rad i korišÄ‡enje prostora za planirane aktivnosti u svim opštinama je $ 4 692 što iznosi $ 552 više od potrebnog učešÄ‡a koji je bio predviÄ‘en projektom.

Narativni i finansijski izveštaj dostavljen donatorima na koji nisu imali primedbi.

Naziv projekta: DRVO ŽIVOTA

Rukovodilac: Katarini Damjanović
Asistent na projektu: Ivana Rašković
Vreme realizacije projekta: decembar 2004.g.
Finansijer: UN OHCHR
Vrednost projekta: $ 250
Mesto realizacije projekta: Požega

Cilj projekta: Realizacija akcije obelezavanja 10. decembra, dana ljudskih prava

Ciljna grupa: Građani Požege

Realizovane aktivnosti:

Pripremana i realizovana akcija promocije Konvencije o ljudskim pravima. Akcija realizovana na Dan ljudskih prava na Centralnom gradskom Trgu Slobode u Požegi. U uličnoj akciji uzelo učešÄ‡a preko 200 naših sugraÄ‘ana, medijski akcija bila propraćena od lokalnih medija. Na kraju akcije zasaÄ‘eno Drvo život ana Gradskom stadionu u Požegi.

 

Naziv projekta: RESURS CENTAR “SRETENJE” POŽEGA

Rukovodilac: Zdenka Kovačević
Koordinator infodokumentacionog programa : Ivana Rašković
Asistent infodokumentacionog programa: Nataša Dragutinović ÄŒušin
Koordinator programa Volonterski centar: Katarina Damjanović Otašević
Asistent Volonterskog centra: Slađana Varagić
Koordinator treninga i edukacije : Zdenka Kovačević
Koordinator savetodavnog rada za NVO: Dragomir Pop Mitić
Vreme realizacije projekta: jun 2004.g. maj 2005.g. Projekat je u toku realizacije.
Finansijer: EU, EAR, Fond za podršku razvoju civilnom društvu, Beograd
Vrednost projekta: 40 935.5 evra

Mesto realizacije projekta : Pored Požege u kojoj je sedište Resurs centra Sretenje Požega projekat se realizovao u opštinama: Kosjerić, Arilje, Užice, Bajina Bašta, ÄŒajetina, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš

? Cilj projekta bio je osnaživanje nevladinog sektora u regionu Zlatiborskog okruga u opštinama Kosjerić , Požega, Arilje, Užice, Bajina Bašta, ÄŒajetina, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, kroz programe savetodavnog rada, treninga i edukacije, prikupljanja i distribucije informacija, Javno zastupanje nevladinih organizacija i program Volonterski centar.

? Ciljne grupe: nevladine organizacije, lokalne vlasti, centri za socijalni rad, nacionalne službe za zapošljavanje, mediji, marginalizovane grupe.

Realizovane aktivnosti:

Nfodokumentacioni program

AKTIVNOSTI

1. SASTANCI

Broj sastanaka

Broj prisutnih

Sastanci po opstinama

36

135

Sastanci sa OCD Pozega

4

21

Mesecni sastanci u E-RC

4

 

2. DISTRIBUCIJA INFORMACIJA OCD-ima

Broj informacija

Informacije o konkursima

38

Pozivi na treninge/edukacije

14

Opšte informacije

76

Prosledjeni upitnici

107

3. KONTAKTI

Primljene e-mail poruke

70

Primljeni telefonski pozivi

84

Primljeni upitnici

34

Broj korisnika koji su posetili RC

139

4. BAZE PODATAKA

Baza podataka o OCD-ima

133 organizacije

Baza podataka o medijima u Zlatiborskom okrugu

23 medija

Biblioteka

69 izdanja

5. AŽURIRANJE WEB SAJTA

Broj vesti na sajtu

Pisanje i postavljanje vesti

30

Program Volonterski centar:

Aktivnost

Organizacija/institucija koja je uključila volontere

Broj uključenih volontera

Broj volonterskih sati

Regrutovani volonteri

kampanja ‘’Uzmi sebi vreme a ne život”

OUP Požega

15

220

15

Kampanja Prevencija nasilja u porodici

OUP Požega, Centar za socijalni rad Požega

10

30

 

Projekat Resurs centar Sretenje Požega

UG Sretenje Požega

6

70

 

Priprema radionica –reproduktivno zdravlje

UG Sretenje Požega

8

160

 

radni kamp restauracije u Perastu

Expedition Kotor

1

56

 

Priprema radionica Volonterski menadžment-školski program

RC Požega

2

56

12

Redovni mesečni sastanci volontera

RC Požega

41

45.5

 

UKUPNO

 

83

637.5

27

Program savetodavni rad sa NVO:

aktivnost

broj

napomena

savetodavni rad

31

informacija o radu, organizaciji i registraciju NVO-a

dokumenti za registraciju

16

dostavljena kompletna dokumentacija

pomoc u izradi statuta

3 udruzenja

definisanje ciljeva, misije i izrada statuta

novoregistrovane organizacije

6

Opstinska organizacija slepih Kosjeric, Udruzenje nezaposlenih gradjana Uzice, Agroprezent Pozega, Prijatelji Brodareva Brodarevo, Connection Pozega, Coexist Nova Varos

informacije o aktivnostima donatora

12 udruzenja, 4 neformalne grupe i 12 medija

Saveti u vezi pisanja projekata za BCIF, Fond za socijalne inovacije, Evropske integracije, EAR

 

pomoc pri izradi finansijskih izvestaja

 

2 udruzenja

Pomoc pri izradi finalnog finansijskog izvestaja K-town Kosjeric

Pomoc pri izradi periodicnog finansijskog izvestaja Agroprezent Pozega

Pomoc u pripremi predloga

 

 

projekata

1 udruzenje

 

Rom Uzice

Ukupno korisnika

62

 

Program Edukacije , treninzi i seminari

 

Aktivnost

broj

Broj učesnika

Realizatori

Okrugli stolovi sa lokalnim OCD

9+3

77

Zdenka Kovačević

Razgovori sa predstavnicima lokalnih vlasti

9

18

Zdenka Kovačević

Dragomir Pop-Mitić

Razgovori sa predstavnicima Institucija Centri za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje

18

36

Zdenka Kovačević

Katarina Damjanović

Dragomir Pop-Mitić

Seminar: Pisanje predloga projekta

1

24

Gordana Savić, trener

Zdenka Kovačević, trener

Katarina Damjanović, logističar

Sastanak sa FK Sloga Požega

1

16

Zdenka Kovačević

Sastanci sa predstavnicima OUP-a Požega-predstavljanje RC Požega

3

evidentirani u programu Volonterski centar

Zdenka Kovačević

Katarina Damjanović

Sastanak sa predstavnicima Centra za socijalni rad Požega-dogovor oko zajedničkog konkurisanja kod Fonda za socijalne inovacije

1

6

Zdenka Kovačević

Katarina Damjanović

Sastanak sa graÄ‘anima koji su konkurisali kod HELP-a za projekat Suzbijanja siromaštva u Srbiji

1

7

Zdenka Kovačević

Sastanak sa predstavnicima OCD-informacije o pisanju projekta

10

10

Zdenka Kovačević

Javno zastupanje OCD, javni nastupi u medijima

21

Zdenka Kovačević i Katarina Damjanović

UKUPNO

53

194

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.