O nama

Ko smo mi?

Udruženje građana Sretenje je kao neformalna grupa obrazovanih osoba sa visokim moralnim standardima koju su činili lekari, psiholozi, pravnici i prosvetni radnici započelo svoje aktivnosti 1994.godine. Na saveznom nivou registrovani smo 2000.godine kao nevladina, neprofitna,neverska i nepolitička organizacja.

Vizija: Lokana zajednica u kojoj velika većina pojedinaca poštuje i primenjuje zakonski usvojene norme iz uverenja, shvatanja i razumevanja da je to stvar ne samo obaveze već i kulture, odnosno poštovanja nivoa napretka civilizacije i svih teškoća vremena u kome živimo, a sa ciljem da žvimo bolje i potomcima olakšamo razvojni i produktivni deo života..

Misija: UG Sretenje je organizacija koja pokreće gradjane i institucije da zajedno stvaraju transparentne, efikasne, obrazovane, sposobne i odgovorne vlasti i zajednice, na olpšte dobro svih u razvoju i napretku bez smetnje ostalima koji iz bilo kog razloga to ne žele da private.Kultura i vrednosti: Odgovornost, etičnost, istrajnost, saradnja, otvorenost, solidarnost,bezkompromisna koretnost.Korisnici: Gradjani i gradjanke, različiti nivoi izvršne i zakonodavne vlasti, nezavisna regulatorna tela, organizacije civilnog društva, poslovna zajednica.

Strateški ciljevi:

1. Informisati, edukovati i pozvati na akciju ključne aktere u lokalnim zajednicama u cilju osnaživanja za zajedničko donošenje odluka

2. Obezbediti mehanizam za uključivanje javnosti u proces planiranja i praćenja javnih finansija

3. Raditi na održivosti organizacije kroz obezbedjenje neophodnih resursa i stvaranje veza kako bi se efikasno i efektivno sprovodili planirani programski ciljevi

Oblasti delovanja:

1. Participacija gradjana

2. Transparentnost javnih finansija

3. Budžetsko javno zagovaranje

UG Sretenje svoje aktivnosti realizuje na loalnom, regionalnom, nacionalnom nivou i van tih granica.

Misija

UG Sretenje je organizacija koja pokreće gradjane i institucije da zajedno stvaraju transparentne, efikasne, obrazovane, sposobne i odgovorne vlasti i zajednice, na olpšte dobro svih u razvoju i napretku bez smetnje ostalima koji iz bilo kog razloga to ne žele da private.

Vizija

Lokana zajednica u kojoj velika većina pojedinaca poštuje i primenjuje zakonski usvojene norme iz uverenja, shvatanja i razumevanja da je to stvar ne samo obaveze već i kulture, odnosno poštovanja nivoa napretka civilizacije i svih teškoća vremena u kome živimo, a sa ciljem da žvimo bolje i potomcima olakšamo razvojni i produktivni deo života.

Organizaciona struktura UG SRETENJE

Čine je svi članovi Sretenja

PREDSEDNICA SKUPŠTINE SRETENJA
Zdenka Kovačević

Upravni odbor

Zdenka Kovačević

Tamara Lukšić Orlamdić

Slobodan Mitrović

Zdenka Kovačević

Tamara Lukšić Orlamdić

Slobodan Mitrović